استخدام در رشت صندوق دار مجرب خانم ساده وبی آلایش مسلط به نرم افزار هلو در فروشگاه مواد غذایی.حقوق۵۰۰۰۰۰تومان
آدرس:گلباغ نماز شهرک بهشتی فروشکاه احمدی

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

صندوق دار

شرایط استخدام:

1.مسلط به نرم افزار هلو
2.داشتن سابقه کار مفید

تماس:01333733406