استخدام در رشت به یک نفر طراح  با حقوق ماهیانه 700000 هزار تومان
وبه تعدادی کار گر ساده نوجوان با حقوق ماهیانه 400000 هزار تومان نیازمندیم
ساعت کاری از ساعت 8:15 تا 13:30 بعدظهر از ساعت 15:15 تا 20:30
رشت میدان فرزانه قبل از بیمارستان اریا خ عرفان خدمات برشکاری سبزی

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

طراح گرافیک
کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.اشنا به کورل وارتکم
2.سابقه کاری

تماس:09112318393