استخدام در رشت جذب طراح گرافیک

طراح خانم مسلط به طراحی با نرم افزار های گرافیکی به همکاری دعوت میگردد.

 

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

طراح

شرایط استخدام:

1.مسلط به برنامه های طراحی
2.سابقه کاری مفید

تماس:09121229745