استخدام در رشت به يك فروشنده آقاى جوان ترجيحا با تجربه جهت همكارى در فروشگاه كيف و كفش زنانه در گلسار نيازمنديم.
حقوق بالا در صورت داشتن تجربه كارى مرتبط

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.بیان مناسب
3.مهارت در جذب مشتری

تماس:٠٩٠٣١٤٦٥١٠٠ - ٠٩١٠١٤٦٥١٠٠