استخدام در رشت به یک فروشنده آقاى جوان ترجیحا با تجربه جهت همکارى در فروشگاه کیف و کفش زنانه در گلسار نیازمندیم.
حقوق بالا در صورت داشتن تجربه کارى مرتبط

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده آقا 

شرایط استخدام:

1.سابقه کار 
2.بیان مناسب
3.نظم در کار

تماس:٠٩٠٣١٤٦٥١٠٠ - ٠٩١٠١٤٦٥١٠٠