استخدام در رشت به يك فروشنده آقاى جوان ترجيحا با تجربه جهت همكارى در فروشگاه كيف و كفش زنانه در گلسار نيازمنديم.
حقوق بالا در صورت داشتن تجربه كارى مرتبط

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده آقا

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید
2.مهارت کافی در کار

تماس:٠٩٠٣١٤٦٥١٠٠ - ٠٩١٠١٤٦٥١٠٠