به تعدادی فروشنده مجرب آقا جهت همکاری در فروشگاه کت و شلوار فروشی واقع در خیابان گلسار نیازمندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.آقا
2.داشتن سابقه کار
3.بیان و روابط عمومی مناسب

تماس: 09391436589