استخدام در رشت به تعدادی فروشنده آقا و خانم (مجرد) با ظاهری آراسته با حقوق ماهیانه ۴۲۰۰۰۰ تومان ( ۱۴ الی ۲۳ ) و ۶۸۰۰۰۰ تومان (۹ الی ۲۳) و یک تراکت پخش کن آقا با حقوق ۱۵۰۰۰۰۰ تومان (۹ الی ۱۲ و ۱۵ الی ۱۹) نیازمندیم
آدرس:رشت،بعد از فلکه رازی، استقامت ۱، جنب کمیته امداد، فروشگاه جین ایران

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده و تراکت پخش کن

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.پشتکار
3.جوان و فعال

تماس:01333529073