استخدام در رشت به یک فروشنده خانم جهت کاردر پوشاک بچه گانه واقع در خیابان معلم نیاز مندیم
ساعت ۱۰صبح الی ۱۴ ، ۱۷الی ۲۲شب
۲تا جمعه در ماه کار ۲تا جمعه تعطیل
پایه حقوق ورودی ۳۷۰ هزار تومان

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.نظم در کار
3.بیان مناسب
4.مهارت در جذب مشتری

تماس: [email protected] ۰۹۱۱۸۳۶۶۲۲۰