استخدام در رشت به یک خانم ترجیحاً با سابقه فروشندگى براى کار در فروشگاه پوشاک در گلسار نیازمندیم.

استخدام در رشت 

تماس: ۰۹۱۱۱۳۴۶۶۱۰