استخدام در رشت یک فروشگاه برای تکمیل کادر خود به 4 نفرفروشنده خانم و 1 نفر کارگر ساده آقا با ساعت کاری یک روز در میان نیازدارد.
مدرک تحصیلی دیپلم ترجيحا ریاضی یا تجربي، سن 19-25 ، ساکن رشت

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده
کارگر ساده آقا

شرایط استخدام:

1.داشتن سابقه کاری
2.بیان مناسب
3.روابط عمومی مناسب

تماس:09111381251