استخدام در رشت به یک دوشیزه جهت فروشندگی در فروشگاه پوشاک بچه گانه واقع در گلسار سه راه گلایل نیازمندیم

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی مناسب
2.سابقه کاری

تماس:09113312930 - 01333778759