استخدام در رشت ساعت کاری ده صبح تا یک ونیمو پنج بعدازظهر تا نه ونیم شب ، در صورت تمایل با شماره های موجود تماس بگیرید.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.سابقه کار در فروش
2.بیان و روابط عمومی مناسب

تماس: ۰۹۳۵۸۷۵۶۸۰۱