استخدام در رشت به دو نفر فروشنده خانم ، مسلط به کامپیوتر و ساکن لنگرود جهت همکاری در فروشگاه کاشی سرامیک نیازمندیم. لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنید .

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.سابقه کار فروش
2.مهارت کافی در کار