استخدام در رشت یک فروشگاه برای تکمیل کادر خود به 4 نفرفروشنده خانم و 1 نفر کارگر ساده آقا با ساعت کاری یک روز در میان نیازدارد.
مدرک تحصیلی دیپلم ترجيحا ریاضی یا تجربي، سن 19-25 ، ساکن رشت

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده خانم

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.روابط عمومی مناسب
3.سابقه کاری مفید

تماس:09111381251