استخدام در رشت یک فروشگاه برای تکمیل کادر خود به ۴ نفرفروشنده خانم و ۱ نفر کارگر ساده آقا با ساعت کاری یک روز در میان نیازدارد.
مدرک تحصیلی دیپلم ترجیحا ریاضی یا تجربی، سن ۱۹-۲۵ ، ساکن رشت

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده خانم

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.روابط عمومی مناسب
3.سابقه کاری مفید

تماس:09111381251