استخدام در رشت به یک فروشنده خانم جهت فروشندگی در فروشگاه کفش طبی واقع در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده 

شرایط استخدام:

1.سابقه کار فروش
2.بیان و روابط عمومی مناسب

تماس:09358197496