استخدام در رشت استخدام فروشنده ماهر
یک فروشگاه معتبر، از یک نفر آقا/خانم ، ساکن رشت، دارای تجربه در زمینه فروش، روابط اجتماعی بالا و فن بیان مناسب، با حقوق مناسب و بیمه، دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده ماهر

شرایط استخدام:

1.فن بیان مناسب
2.سابقه فروش

تماس:09113472964