استخدام در رشت به فروشنده خانم مجرد، با تجربه در امر پوشاک در لاهیجان نیازمندیم
ساعت کار: ۱۴ الی ۲۰

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.داشتن سابقه کاری
2.نظم در کار

تماس:09351229959