استخدام در رشت به یک فروشنده ى خانم با تجربه فروش مواد غذایى نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده 

شرایط استخدام:

1.مهارت در جذب مشتری

2.سابقه کاری 

 

تماس: ۰۹۳۹۰۳۳۰۴۷۷