استخدام در رشت ساعت کاری ۸ صبح الی ۱۲ و ۱۴ الی ۲۰
با حقوق و مزایای مناسب
جهت اطلاع بیشتر تماس حاصل نمایید(آقای شنوا)

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.نظم کاری
2.جوان و فعال

تماس:۰۹۱۲۷۳۸۶۱۸۱