استخدام در رشت یک فروشگاه برای تکمیل کادر خود به ۴ نفرفروشنده خانم و۱ نفرکارگر ساده آقا با ساعت کاری یک روز در میان نیازدارد. مدرک تحصیلی دیپلم ترجیحا ریاضی یا تجربی، سن ۱۹-۲۵ ، ساکن رشت

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده 
کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.نظم در کار
2.مسئولیت پذیری در کار

تماس:09111381251