استخدام در رشت به تعدادی فروشنده آقا و خانم (مجرد) با ظاهری آراسته با حقوق ماهیانه ۴۲۰۰۰۰ تومان ( ۱۴ الی ۲۳ ) و ۶۸۰۰۰۰ تومان (۹ الی ۲۳) و یک تراکت پخش کن آقا با حقوق ۱۵۰۰۰۰۰ تومان (۹ الی ۱۲ و ۱۵ الی ۱۹) نیازمندیم
آدرس:رشت،بعد از فلکه رازی، استقامت ۱، جنب کمیته امداد، فروشگاه جین ایران

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده
پخش تراکت

شرایط استخدام:

1.مهارت کافی در کار
2.بیان مناسب

تماس:01333529073