استخدام در رشت به یک فروشنده خانم (مجرد) در فروشگاه کیف و کفش مقامی
نیازمندیم.
رشت،خیابان معلم، جنب بیمه آرمان و تصفیه آب.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده خانم

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید
2.بیان مناسب

تماس:09216521171