استخدام در رشت به فروشنده خانم جهت کار در منطقه آزاد انزلی نیازمندیم

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.خانم
2.با سابقه کار مرتبط

تماس:09351009810