استخدام در رشت به یک کارگر آقا جهت کار در میوه فروشی واقع در گلسار نیازمندیم
گلسار خیابان استاد معین نبش کوچه سوم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری

2.نظم در کار

3.بیان مناسب

تماس: ۰۹۱۱۳۳۴۶۷۶۴