استخدام در رشت به یک فروشنده خانم جهت همکارى در فروشگاه لیرو نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.خانم

2.داشتن روابط عمومی و بیان قوی

3.نظم کاری

تماس: ۰۹۱۱۱۳۰۸۶۲۲