استخدام در رشت به تعدادی مترجم برای همکاری مستمر با دستمزد کلمه ای 9 تومان نیازمندیم.
برای ترجمه های دقیقتر و طلایی دستمزد قطعا بالاتر خواهد بود. مترجمان با توانایی ترجمه ی فارسی به انگلیسی در اولویت می باشند و دستمزد با توجه به پروژه متغیر و توافقی می باشد.
کار تقریبا همیشه وجود دارد.
مترجم باید تجربه ی کاری مناسبی داشته باشد
متقاضیان برای دریافت فایل نمونه ترجمه با ایمیل زیر در تماس باشند

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مترجم

شرایط استخدام:

1.مجرب
2.مهارت کافی در کار