استخدام در رشت موسسه ای با سابقه و معتبر در رشت به ۳ نفر با شرایط ذیل نیازمند است.

تماس برای مصاحبه حضوری ، فقط : از ۱۰ الی ۱۴ و از۱۸ الی ۲۰

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

1. همکار خانم ، با مدرک تحصیلی روانشناسی ، مددکاری و رشته های زیر مجموعه ، با سابقه کار و آشنا به امور مددکاری با حقوق ثابت
۲. دو نفر در زمینه جذب مشارکتهای مردمی ( عضوگیری و...)

شرایط ستخدام:

1.سابقه کاری مرتبط
2.بیان مناسب
3.مهارت کافی در کار

تماس: 09379360937