استخدام‌ در رشت جذب مدرس زبان
انگلیسی .فرانسه .آلمانی و‌….
حقوق ماهیانه ۲ میلیون تومان
ساعت مراجعه فقط صبح ها فقط ۸:۴۵
رشت.۴راه گلسار.خ نواب.روبروی داروخانه ابن سینا.موسسه زبان استاد مسجدی

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مدرس

شرایط استخدام:

1.مدرک معتبر
2.سابقه کار
3.مهارت کافی در کار

تماس:۰۱۳۳۳۱۱۲۰۵۸