استخدام در رشت مهد کودک ماهور جهت تکمیل کادر آموزشی خود نیاز به مربی کودک خانم با تحصیلات مرتبط در شیفت عصر دارد .
رشت – بلوار معلم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مربی مهد

شرایط استخدام:

1.مدرک مرتبط

2.سابقه کاری

3.تعامل با کودکان