استخدام در رشت به یک مربی با رشته مرتبط وترجیحا با تجربه نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مربی

شرایط استخدام:

1.مدرک مرتبط و معتبر
2.تجربه کاری مفید

تماس:۰۹۳۳۹۸۲۱۶۷۵