استخدام در رشت مدرسه غیردولتی پسرانه در رشت، به معلم ورزش با مدرک لیسانس تربیت بدنی نیاز دارد. از علاقه مندان به همکاری درخواست می گردد رزومه خود را جهت بررسی به taessc70@gmail.com ارسال نمایند.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مربی ورزش

شرایط استخدام:

1.داشتن مدرک کارشناسی تربیت بدنی
2.مهارت در کار

تماس: ۰۹۱۱۱۳۲۰۱۸۷