استخدام در رشت خانم آشنا به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط به عنوان مسوول پذیرش و ثبت نام در آموزشگاه تازه تاسیس زبان واقع در بلوار نماز – شهرک بهشتی
بصورت نیمه وقت (حدود 25 ساعت در هفته)

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مسئول پذیرش

شرایط استخدام:

1.ترجیحا با سابقه کاری
2.آشنایی با دوره های زبان و کامپیوتر

تماس: ۰۹۱۱۳۳۷۹۸۷۱