استخدام در رشت به مشاور پوست و مو با آموزش رایگان در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مشاور پوست و مو

شرایط استخدام:

1.روابط عومی مناسب
2.بیان قوی

تماس:09015132721