استخدام در رشت جذب معلم حرفه ای زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان میلاد دانش
لطفا رزومه خود را جهت همکاری به آدرس زیر ایمیل کنید.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

معلم زبان

شرایط استخدام:

1.مدرک معتبر
2.مجرب
3.سابقه کار
4.مهارت کافی در کار