استخدام در رشت منشى خانم مجرب به امر حسابدارى ترجیحاً با سیستم هلو جهت کار در شرکت نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.آشنا به امور حسابداری
2.سابقه کاری مفید

تماس: ۰۹۱۲۳۹۰۷۳۹۸