استخدام در رشت به یک نفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر با روابط عمومی بالا بصورت نیمه وقت 8:30 الی 14:30 جهت همکاری در رشت نیازمندیم.
آدرس: رشت، ابتدای کمربندی خرمشهر، نبش نمایشگاه اتومبیل عزیزی، کوچه صمدی 1

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید
2.بیان مناسب

تماس:09118335242