استخدام در رشت به یک نفر خانم مجرد مسلط به کامپیوتر، ترجیحا با مدرک تحصیلی کامپیوتر بصورت نیمه وقت در رشت نیازمندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.آشنا به کامپیوتر
2.سابقه کار

تماس:01333118750