استخدام در رشت به یک نفر منشی جهت امور دفتری در رشت نیازمندیم
رشت، بلوار قلی پور، جنب پمپ بنزین صادقی نژاد، کلینیک ساختمانی ماهونیا

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مرتبط
2.آشنا به امور دفتری

تماس:مهندس حسن زاده09111350761 - 01333584977