مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی خانم

شرایط استخدام:

1.توانایی کار دو شیفت
2.توانایی کار بطور مداوم
3.روابط عمومی و بیان مناسب

تماس: ۰۹۱۱۷۶۶۶۷۱۶