استخدام در رشت درمنطقه گلسارمحیط ورزشی بانوان. از 7.30صبح تا 2 بعدازظهر به یک خانم 25تا30 سال سن و روابط عمومی بالا خیلی خوب با بانوان ورزشکار با حقوق مکفی نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.خانم

2.داشتن بیان مناسب

3.روابط عمومی بالا

تماس:۰۹۱۱۱۳۵۹۵۸۲