استخدام در رشت به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر و نرام افزار ورد جهت همکاری نیازمندیم.
محل کار: دفتر کار شرکت واقع در گلسار.
ساعت کار منشی: ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰.

استخدام در رشت 

 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.سابقه کار دفتری
2.آشنا به امور منشی گری

تماس: ۰۹۳۹۱۳۱۱۱۹۳