استخدام در رشت به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر و نرم افزار ورد جهت همکاری نیازمندیم
دفتر کاری واقع در گلسار
ساعت کاری: ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی 

شرایط استخدام:

1. مسلط به کامپیوتر و نرم افزار ورد

تماس:09391311193 - 09112317759