استخدام در رشت به یک منشی خانم ترجیحا مجرد جهت کار در آشپزخانه در منظریه نیازمندیم.
ساعت کار : ۱۲ الی ۱۵

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.نظم در کار
2.بیان مناسب
3.روابط عمومی خوب

تماس: ۰۹۳۶۲۱۶۳۳۷۲