مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.باتجربه
2.سابقه کاری مفید
3.بیان مناسب

تماس: ۰۹۱۱۸۳۶۰۴۵۵