استخدام در رشت به منشی مسلط به excel و word جهت انجام مذاکرات اداری با ادارات و توانمند در اداره جلسات با شیوایی سخن و روابط عمومی بالا نیازمندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.مسلط به کامپیوتر
2.سابقه کاری 

تماس:09118255806