مهارت ها و تجارب

استخدام:

مهندس مکانیک

شرایط استخدام:

1.مدرک معتبر
2.سابقه کاری مفید

تماس:۰۹۱۹۷۵۵۸۲۹۵