استخدام در رشت به چند نفر نجار جهت کار کابینت در رشت نیازمندیم
تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۰۳۴۵۸۷

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نجار

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.مهارت در کار

تماس: 09122034587