استخدام در رشت به چند نفر نجار جهت کار کابینت در رشت نیازمندیم .

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نجار ماهر

شرایط استخدام:

1.مهارت در کار 
2.سابقه کاری 

تماس:09122034587