استخدام در رشت آشنا با کامپیوتر و دوربین حقوق ماهی ۵۰۰ به همراه بیمه و ۸ ساعت کار از ۹ تا ۵ ولی ساعات کار در برخی موارد پاره وقت نیز می شود.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نصاب دوربین

شرایط استخدام:

1.آشنا به کامپیوتر و دوربین
2.سابقه کار
3.فعال و با انگیزه

تماس:۰۹۱۱۳۳۱۸۵۶۵